ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Σας αποστέλλουμε τη με Αρ.Πρωτ.9990/624/2.3.2021 προκήρυξη του Δήμου Πειραιά για πρόσληψη τεσσάρων (4) Δικηγόρων και συνημμένο έγγραφο προς γνώση σας και για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,
Λάμπρος Αντωνίου
Νομικός Σύμβουλος Ολομέλειας