ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - Απόφαση αναστολής από 22-2-2021 έως 1-3-2021