ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΩΣ 8.2.2021