ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ 11 ΕΩΣ ΚΑΙ 18-1-2021