Πράξη αναστολής εργασιών Ειρηνοδικείου Νάουσας από 11-1-2020 έως και 18-1-2021