Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 1-2020

Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Σας επισυνάπτουμε την υπ’αριθ.1/2020 Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφορικά με την «Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις ή παρ’ εφέταις  με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου» και παρακαλούμε  για την ανάρτηση αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου σας και στην ιστοσελίδα σας και την αποστολή στην Υπηρεσία μας σχετικού αποδεικτικού τοιχοκόλλησης.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος