ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ