ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020