Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.3869 2010

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

Ν. 3869/2010: έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επικαιροποίηση στοιχείων και τον επαναπροσδιορισμό ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Από 1η Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, για την υποβολή αιτήσεων επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων φυσικών προσώπων, τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση στον Ν. 3869/2010. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη, μέσω της ιστοσελίδας του gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/aitese-epanaprosdiorismou-dikasimou-ekkremon-upotheseon-n-3869-2010

Με την πλατφόρμα αυτή εφαρμόζεται ο Ν. 4745/2020, με σκοπό την επιτάχυνση των χιλιάδων υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών που εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία της χώρας.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού στην ανωτέρω πλατφόρμα καθορίζεται με βάση την αρχική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 στο Ειρηνοδικείο. Ειδικότερα:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Έως 31.12.2014

 

Έως 15.1.2021

1.1.2015 έως 30.6.2015

 

Έως 31.1.2021

1.7.2015 έως 31.12.2015

 

Έως 15.2.2021

1.1.2016 έως 30.6.2016

 

Έως 28.2.2021

1.7.2016 έως 31.12.2016

 

Έως 15.3.2021

1.1.2017 έως 30.6.2017

 

Έως 31.3.2021

1.7.2017 έως 31.12.2017

 

Έως 15.4.2021

1.1.2018 έως 30.6.2018

 

Έως 30.4.2021

1.7.2018 έως 31.12.2018

 

Έως 15.5.2021

1.1.2019 και μετά

 

Έως 31.5.2021

 

Για εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες (ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου) αναβάλλονται ή ματαιώνονται μετά τις 6.11.2020 (έναρξη ισχύος του Ν. 4745/2020) σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού μπορεί να κατατεθεί στην πλατφόρμα έως και την 31.7.2021.

Η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποχρεωτικά συνοδεύεται από συναίνεση για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου του οφειλέτη. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται και με την ηλεκτρονική υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών, ήτοι:

  • Εκκαθαριστικά σημειώματα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών πριν από τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, καθώς και ολόκληρου του διαστήματος μέχρι και τη στιγμή της αίτησης στην πλατφόρμα.
  • Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα 5 τελευταία έτη.
  • Την υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) είτε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) μετά από την έκδοση της τελευταίας πράξης προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Με την ανωτέρω διαδικασία, επιτυγχάνεται η επικαιροποίηση, καθώς και ο έλεγχος των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Νόμου 3869/2010, έτσι ώστε να αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι δεν δικαιούνται την προστασία του νόμου. Η ψηφιακή πλατφόρμα ελέγχει αυτομάτως όλες τις αιτήσεις, βάσει των τραπεζικών και φορολογικών στοιχείων των πολιτών, με σκοπό:

  • όσες είναι επιλέξιμες, να προχωρήσουν στην εκδίκαση της υπόθεσής τους στο δικαστήριο
  • όσες είναι μη επιλέξιμες, να απορρίπτονται και να διακόπτεται η προστασία που έχει ήδη δοθεί.

Σημειώνεται ότι οι οφειλέτες που δεν θα υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα ή δεν θα δεχθούν την άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους απορρήτου, θα αποκλείονται αυτομάτως από τη διαδικασία και δεν θα δικαιούνται τη δυνατότητα εκδίκασης της υπόθεσής τους, ενώ παράλληλα θα διακόπτεται η προστασία που έχει ήδη δοθεί.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θέτει τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να διαχωριστούν τα ευάλωτα νοικοκυριά από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και έτσι να εξακριβωθεί προδικαστικά το ποσοστό οφειλετών που πραγματικά έχουν οικονομική αδυναμία και, συνεπώς, χρήζουν της προστασίας του νόμου.

Η Κυβέρνηση, με τον Ν. 4745/2020, επιδιώκει την εκκαθάριση χιλιάδων υποθέσεων, οι οποίες «λίμναζαν» στα Ειρηνοδικεία της χώρας και οι ημερομηνίες εκδίκασης έφθαναν έως το 2032. Με σκοπό την επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, πλέον θα διενεργείται εκδίκαση χωρίς ακροαματική διαδικασία, αλλά μόνο με την κατάθεση εγγράφων, εκτός εάν ο δικαστής κρίνει απαραίτητη την παρουσία του αιτούντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, καθώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας, στις ιστοσελίδες:

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), η οποία τη φιλοξενεί στις υποδομές της και την υποστηρίζει διαρκώς.

Με το Ν. 4745/2020 αντιμετωπίζεται τόσο το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όσο και η ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης.