ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Σας αποστέλλουμε τη με Α.Π.:13316/1.12.2020 προκήρυξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για πρόσληψη δύο (2) Δικηγόρων στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και συνημμένο έγγραφο προς γνώση σας και για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,
Λάμπρος Αντωνίου
Νομικός Σύμβουλος Ολομέλειας