Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Θεσσαλονίκης 32-2020

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 32/30.11.2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/27.11.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5255/28.11.2020)".

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Μελών του Συλλόγου σας.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Εφετείου Θεσσαλονίκης
Χρήστος Νάστας
Πρόεδρος Εφετών

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
E-mail: efeteio.grammateia@thess-courts.gr
Πληροφορίες: Ευαγγελία Τζώρτζη
Τηλ.: 2313 311 359  Φαξ: 2310 541 848