ΝΔ 3920_2041449_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΓ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΚΓ ΓΙΑ ΚΥΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ