ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΛΟΓΩ covid-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020