Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. 30/9-11-2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης με θέμα:  "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/7-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4899/2020)".

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Εφετείου Θεσσαλονίκης
Χρήστος Νάστας
Πρόεδρος Εφετών