Η ΚΥΑ που αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων από 7 έως 30 Νοεμβρίου

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Επισυναπτόμενο είναι το κείμενο της ΚΥΑ που αφορά τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 και αφορά και τη λειτουργία των δικαστηρίων.

Μόλις η ΚΥΑ δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, θα δημοσιεύσουμε και τον αριθμό του.