Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Υπηρεσια Ειρηνοδικων από 16-9-2020 έως 30-9-2020

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Αριθμός 8 /2020

Στη Βέροια σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 418 /2020 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 16-9-2020 έως και 30-9-2020, η οποία έχει ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 16-9-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-9-2020

(διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λπ.)

16-9-2020

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Βροχίδου

17-9-2020

Πέμπτη

Βέροια

Βροχίδου

17-9-2020

Πέμπτη

Νάουσα

Γεωργούση

(αναπληρωματική

Τσιούρδα)

17-9-2020

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

18-9-2020

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Βροχίδου

       

21-9-2020

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Βροχίδου

22-9-2020

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Βροχίδου

23-9-2020

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

24-9-2020

Πέμπτη

Βέροια-Αλεξάνδρεια

Τσιούρδα

24-9-2020

Πέμπτη

Νάουσα

Ευθυμίου

25-9-2020

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

       

 

28-9-2020

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

29-9-2020

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

30-9-2020

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

       

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

17-9-2020

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Βροχίδου

21-9-2020

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Βροχίδου

22-9-2020

Τρίτη

Ειδικές Διαδικασίες

Βροχίδου

24-9-2020

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Τσιούρδα

28-9-2020

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Χατζηπαναγιώτου

29-9-2020

Τρίτη

Ειδική-Μικροδιαφορές

Χατζηπαναγιώτου

       

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

17-9-2020

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Γεωργούση

(αναπληρωματική

Τσιούρδα)

24-9-2020

Πέμπτη

Πολιτικές Υποθέσεις

Ευθυμίου

       

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

17-9-2020

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμιάδης

       

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

16-9-2020

Σε όλο το νομό

Βροχίδου

17-9-2020

Βέροια

Βροχίδου

17-9-2020

Νάουσα

Γεωργούση

(αναπληρωματική

Τσιούρδα)

17-9-2020

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

18-9-2020 έως 20-9-2020

Σε όλο το νομό

Στάγκου

     

21-9-2020 και 22-9-2020

Σε όλο το νομό

Βροχίδου

23-9-2020

Σε όλο το νομό

Τσιούρδα

24-9-2020

Βέροια

Τσιούρδα

24-9-2020

Αλεξάνδρεια-Νάουσα

Ευθυμίου

25-9-2020 έως 27-9-2020

Σε όλο το νομό

Κουλλόγλου

     

28-9-2020 και 29-9-2020

Σε όλο το νομό

Χατζηπαναγιώτου

30-9-2020

Σε όλο το νομό

Ευθυμίου

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ: Πταισματοδίκες

Στα Ειρηνοδικεία της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας ο Ειρηνοδίκης που δικάζει ημέρα Πέμπτη, θα υπογράφει προσημειώσεις, διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές κ.λπ.

 

Βέροια 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Γεώργιος Στιβακτάκης