ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Β΄ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020