Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΕΝΣΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Ε.

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2007

Με την Φ.40424/10211/1402/4.5.2007 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που δημοσιεύθηκε στο 802/Β/22.5.2007 ΦΕΚ και ισχύει από 1.7.2007 ορίζονται τα ακόλουθα:

Από 1.7.2007 η ονομαστική αξία του ενσήμου που επικολλούν στα δικόγραφα οι Δικηγόροι που υπάγονται στην ασφάλιση του Τ.Υ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:

  1. Ενώπιον Ειρηνοδικείου σε   3,00 €
  2. Ενώπιον Πρωτοδικείου σε   6,00 €
  3. Ενώπιον Εφετείου σε          9,00 €
  4. Ενώπιον Αρείου Πάγου σε 15,00 €

Επίσης, σύμφωνα με την 494/12.5.2007 απόφαση του Τ.Υ.Δ.Ε., σχετικά με τη διακίνηση και επικόλληση των ενσήμων, θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

  1. Οι προηγούμενες κλάσεις ενσήμων Τ.Υ.Δ.Ε. των 1,50 €, 3,00 € και 4,50 € υα συνεχίσουν να ισχύουν και να χρησιμοποιούνται από τα μέλη του Τ.Υ.Δ.Ε. μέχρι και την 31.12.2007, οπότε από 1.1.2008 αποσύρονται από την κυκλοφορία. Αυτονόητο είναι ότι από 1.7.2007, σε κάθε δικόγραφο, θα επικολλάται το διπλάσιο της ονομαστικής αξίας των παλαιών κλάσεων ενσήμων.
  2. Στα βιβλιάρια επικολλήσεως ενσήμων, έτους 2007, θα επικολληθούν αποκόμματα ενσήμων ή ολόκληρα ένσημα Τ.Υ.Δ.Ε. των παλαιών και νέων κλάσεων.

Βέροια 20.6.2007

Από τη Γραμματεία του Δ.Σ.