ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 3-7-2020 Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΟΧΙΚΟ)

Παρακαλούνται οι κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, να επικολλήσουν, όσοι δεν το έχουν πράξει κατά τη δικάσιμο της 13-3-2020 και μέχρι σήμερα, τα απαιτούμενα μεγαρόσημα στο πινάκιο , το αργότερο μεχρι τη συζήτηση των υποθέσεων τους (αφορά παραστάσεις ΔΙΑ, ΜΕΤΑ ή με ΔΗΛΩΣΗ).

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ