ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2020