ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ REALNEWS 24.5.2020