Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 1-7-2020 ΕΩς 15-7-2020 ΚΑΙ ΑΠΟ 1-9-2020 ΕΩΣ 15-9-2020

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ       68    /2020

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-7-2020 ΕΩΣ ΤΗΝ 15-7-2020 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1-9-2020 ΕΩΣ ΤΗΝ 15-9-2020.

Σύμφωνα με το 34ο άρθρο της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 90/01.05.2020), όσον αφορά στα  χρονικά διαστήματα από την 1η Ιουλίου έως και την 15 Ιουλίου 2020 και από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις παρ. 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 7α του άρθρου 14 του ισχύοντος Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, τα τμήματα εκάστου δικαστηρίου και ο τρόπος συγκρότησής τους, ο αριθμός των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας δικασίμου, καθώς και η κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα ορίζονται με πράξη του οργάνου διοίκησης εκάστου δικαστηρίου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για τα θέματα αυτά στον Κανονισμό του. Περαιτέρω, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βέροιας με την υπ’ αριθμ. 456/13-5-2020  Πρότασή της πρότεινε για το παραπάνω χρονικό διάστημα παράτασης του δικαστικού έτους 2019-2020 να προσδιοριστούν οι παρακάτω δικάσιμοι για την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, ήτοι: Οσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, τη δικάσιμο της 3-7-2020, τη δικάσιμο της 7-7-2020, τη δικάσιμο της 10-7-2020, τη δικάσιμο της 4-9-2020, τη δικάσιμο της 8-9-2020, τη δικάσιμο της 11-9-2020 και τη δικάσιμο της 15-9-2020. Οσον αφορά δε τις ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, τη δικάσιμο της 2-7-2020, τη δικάσιμο της 9-7-2020, τη δικάσιμο της 3-9-2020 και τη δικάσιμο της 10-9-2020. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός στόχος έκδοσης της προαναφερόμενης ΠΝΠ είναι η αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19, όπως επίσης και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πρωτοδικείου Βέροιας σε συνδυασμό με τον αριθμό των υπηρετούντων σ’ αυτό Δικαστικών Λειτουργών, προσδιορίζουμε τις παρακάτω δικασίμους του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας :  

α) Για τις συνεδριάσεις εκδίκασης των υποθέσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, ημερομηνίες δικασίμων θα είναι οι: α) 2-7-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 πμ A ακροατήριο και β) 9-7-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 πμ. Α ακροατήριο  και γ) 10-9-2020 και ώρα 09.00.

β) Για τις συνεδριάσεις εκδίκασης των υποθέσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Βέροιας, ημερομηνίες δικασίμων θα είναι οι: α) 3-7-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 πμ β) 14-7-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 πμ και γ) 15-9-2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ.

Βέροια, 25  Μαίου 2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ