Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (έντυπα περίληψης εγγραπτέας πράξης)

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2007

Από 2 Ιουλίου 2007 ισχύει η 411/02/3.4.2007 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. με την οποία καθορίστηκε το περιεχόμενο της περίληψης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2664/1998 και η μορφή του εντύπου  αυτής, που θα υποβάλλεται στα Κτηματολογικά Γραφεία κατά τις σχετικές συναλλαγές με αυτά.

Η περίληψη είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr .

Για άμεση εξυπηρέτηση των συναδέλφων διατίθενται από τη γραμματεία του Συλλόγου δισκέτες με το παραπάνω περιεχόμενο ή κατεβλαστετα όπως ακολουθούν σε μορφή αρχείων zip, pdf και doc.