ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (έντυπα περίληψης εγγραπτέας πράξης)

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2007

Από 2 Ιουλίου 2007 ισχύει η 411/02/3.4.2007 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε. με την οποία καθορίστηκε το περιεχόμενο της περίληψης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2664/1998 και η μορφή του εντύπου  αυτής, που θα υποβάλλεται στα Κτηματολογικά Γραφεία κατά τις σχετικές συναλλαγές με αυτά.

Η περίληψη είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr .

Για άμεση εξυπηρέτηση των συναδέλφων διατίθενται από τη γραμματεία του Συλλόγου δισκέτες με το παραπάνω περιεχόμενο ή κατεβλαστετα όπως ακολουθούν σε μορφή αρχείων zip, pdf και doc.