Πράξη προσδιορισμού ποινικών δικασίμων από 1-7 έως 15-7-2020 και από 1-9 έως 15-9-2020