ΚΥΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΩΣ 31-5-2020