Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΑΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   60/2020

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΑΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Δια της παρούσας προσδιορίζουμε αυτεπάγγελτα τις κατωτέρω δικασίμους για την εκδίκαση των υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας, οι οποίες ματαιώθηκαν εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, μετά την έκδοση των αντίστοιχων ΚΥΑ:

  • Στις 24-6-2020 θα εκδικαστούν οι υποθέσεις, οι οποίες ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 18-03-2020.
  • Στις 08-7-2020 θα εκδικαστούν οι υποθέσεις, οι οποίες ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της 01-04-2020
  • Στις 9-9-2020 θα εκδικαστούν οι υποθέσεις, οι οποίες ματαιώθηκαν κατά τη δικάσιμο της  06-05-2020

                                                                         

Βέροια 30-4-2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ