ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Α.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ