ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ