Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣΒ ΚΑΙ ΛΕΑΔΙΒ

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Στις 28 Μαρτίου 2020, ημέρα Σάββατο, συνεδρίασαν, μέσω τηλεδιάσκεψης και  ανταλλαγής ηλεκτρονικών  μηνυμάτων τα μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και του Δ.Σ. του ΛΕΑΔΙΒέροιας, με θέμα:

 ‘Αξιολόγηση της κατάστασης που επικρατεί λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για την μη εξάπλωση του κορωνοϊού και το ‘κλείσιμο’ των δικαστηρίων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών που απαγορεύει ουσιαστικά την άσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας και μας αφήνει χωρίς εισόδημα. - Λήψη μέτρων ανακούφισης των συναδέλφων από οικονομικά βάρη και υποχρεώσεις προς Δ.Σ.Β και ΛΕΑΔΙΒ’.

και ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την καταβολή της δόσης α’ εξαμήνου για κάθε δικηγόρο στην Ασφαλιστική εταιρία «Generalli» από το ταμείο του ΛΕΑΔΙΒ.

Β) Την απαλλαγή των συναδέλφων από την υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής 50 ευρώ υπέρ ΛΕΑΔΙΒ.

Γ) Την δημιουργία ειδικού λογαριασμού από το αποθεματικό του ΛΕΑΔΙΒ από το οποίο θα καλυφθεί οποιαδήποτε δαπάνη τυχόν απαιτηθεί σε περίπτωση που νοσήσει -ο μη γένοιτο – συνάδελφός μας ή μέλος της οικογένειάς του από τον κορωνοϊό.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου και του ΛΕΑΔΙΒ θα βρισκόμαστε μονίμως σε κατάσταση επιφυλακής ώστε να παράσχουμε στον κάθε συνάδελφο και την οικογένειά του οποιαδήποτε συνδρομή και βοήθεια απαιτηθεί.

       ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ - ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΧΑΜΟΓΕΛΟ

    ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΒ                           ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΛΕΑΔΙΒ