Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΑ

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΗΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Βέροια   16-03-2020
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ                     Αριθμ. πρωτ.    187   /2020

Πληρ. : Κων/να Ζαχάρογλου
Τηλ. 23310-32807

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΑ  

Οσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής της νέας κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε την 16-3-2020 απόφασης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών από την 13-3-2020 μέχρι και την 27-3-2020, θα ισχύσουν τα ακόλουθα: Στα Ασφαλιστικά Μέτρα δεν θα εκδικαστούν οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί για την 18-3-2020 καθώς και οι αιτήσεις εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης που έχουν προσδιοριστεί μέσα στο χρονικό διάστημα της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων. Οι ανωτέρω υποθέσεις θα επαναφέρονται προς νέα συζήτηση κατόπιν κλήσης του επιμελέστερου των διαδίκων. Επισημαίνεται ότι σε όσες υποθέσεις έχουν ήδη χορηγηθεί προσωρινές διαταγές, αυτές θα διατηρηθούν αυτεπάγγελτα μέχρι και τη νέα συζήτησή τους, χωρίς την παρουσία των  πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη ανακοίνωση-ενημέρωσή μας. Τέλος, παρακαλούμε και πάλι όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας να τηρήσουν τα προεκτεθέντα και να περιορίσουν κατά το ελάχιστο δυνατόν την προσέλευσή τους στο Πρωτοδικείο Βέροιας για την προστασία της προσωπικής τους υγείας, καθώς και για την προστασία της υγείας όλων των Δικαστικών Υπαλλήλων και των Δικαστών του Πρωτοδικείου.

 

Βέροια,16-3-2020

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ