ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ