Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Αριθμός 14 /2019

Στην Βέροια σήμερα την 18-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ η Προϊσταμένη Τμήματος του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Στυλιανή Σωτηροπούλου, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας τη με αριθμό 263 /2019 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 8-1-2019 έως και 31-1-2019, η οποία έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ 263 /2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 8-1-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-1-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λ.π.)

8-1-2020

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

9-1-2020

Πέμπτη

Βέροια

Τσιριμώκου

9-1-2020

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιούρδα

9-1-2020

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

10-1-2020

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

       

13-1-2020

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

14-1-2020

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

15-12020

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

16-1-2020

Πέμπτη

Βέροια

Τσιούρδα

16-1-2020

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιριμώκου

16-1-2020

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Χατζηπαναγιώτου

17-1-2020

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

       

20-1-2020

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

21-1-2020

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

22-1-2020

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

23-1-2010

Πέμπτη

Βέροια

Χατζηπαναγιώτου

 

23-1-2020

Πέμπτη

Νάουσα

Ευθυμίου

24-1-2020

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

       

27-1-2020

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

28-1-2020

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

29-1-2020

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

30-1-2020

Πέμπτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

31-1-2020

Παρασκευή


Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

9-1-2020

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Τσιριμώκου

       

13-1-2020

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα – Εκουσία

Χατζηπαναγιώτου

14-1-2020

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Χατζηπαναγιώτου

16-1-2020

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Τσιούρδα

       

20-1-2020

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα – Εκουσία

Ευθυμίου

21-1-2020

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Ευθυμίου

23-1-2020

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Χατζηπαναγιώτου

       

27-1-2020

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα –Εκουσία

Τσιούρδα

28-1-2020

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Τσιούρδα

30-1-2020

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Ευθυμίου

       

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

9-1-2020

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τσιούρδα

16-1-2020

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τσιριμώκου

23-1-2020

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμίου

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

9-1-2020

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμιάδης

16-1-2020

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Χατζηπαναγιώτου

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

8-1-2020

Τσιριμώκου

9-1-2020

Τσιριμώκου

10-1-2020

Σύνθεση Τριμελούς

11-1-2020

Κουλλόγλου

   

13-1-2020

Χατζηπαναγιώτου

14-1-2020

Σύνθεση Τριμελούς

15-1-2020

Τσιούρδα

16-1-2020

Τσιούρδα

17-1-2020 και 18-1-2020

Στάγκου

   

20-1-2020

Ευθυμίου

21-1-2020

Σύνθεση Τριμελούς

22-1-2020

Χατζηπαναγιώτου

23-1-2020

Χατζηπαναγιώτου

24-1-2020

Σύνθεση Τριμελούς

25-1-2020

Κουλλόγλου

27-1-2020

Τσιούρδα

28-1-2020

Σύνθεση Τριμελούς

29-1-2020 και 30-1-2020

Ευθυμίου

31-1-2020

Σύνθεση Τριμελούς

   

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

8-1-2020

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

9-1-2020

Βέροια

Τσιριμώκου

9-1-2020

Νάουσα

Τσιούρδα

9-1-2020

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

Από 10-1-2020 μέχρι 12-1-2020

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

13-1-2020

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

14-1-2020

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

15-1-2020

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

16-1-2020

Βέροια

Τσιούρδα

16-1-2020

Νάουσα

Τσιριμώκου

16-1-2020

Αλεξάνδρεια

Χατζηπαναγιώτου

17-1-2020 έως 19-1-2020

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

     

20-1-2020

Σε όλο το νομό

Ευθυμίου

21-1-2020

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

22-1-2020

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

23-1-2020

Βέροια

Χατζηπαναγιώτου

23-1-2020

Νάουσα-Αλεξάνδρεια

Ευθυμίου

24-1-2020 μέχρι 26-1-2020

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

27-1-2020

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

28-1-2020

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

29-1-2020 και 30-1-2020

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

31-1-2020

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ: Πταισματοδίκες

Στα Ειρηνοδικεία της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας ο Ειρηνοδίκης που δικάζει ημέρα Πέμπτη, θα υπογράφει προσημειώσεις, διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές κ.λπ.

Βέροια 18 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

 

 

Στυλιανή Σωτηροπούλου