Σεμινάρια Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου  διοργανώνει

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

με θέμα:

Ο ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

στην Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 17:00-21:00

      Προεδρία: Ιωάννης Τέντες, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου  ε.τ.

Χαιρετισμός

 Ιωσήφ Τσαλαγανίδης, Πρόεδρος Αρείου Πάγου

 Βασίλειος Πλιώτας, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου

Εισηγητές

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου: Οι επιρροές του άρθρου 2 στο Γενικό και Ειδικό Μέρος του ΠΚ

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ: Οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρ. 84 ΠΚ

Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα           

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών: Ποινή: Η βαθύτερον εισχωρούσα έννομος βία. Έκτιση εν φυλακή ή αναστολή;

Άγγελος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ: Η προστασία του απορρήτου κατά τον  νέο ΠΚ

Γεώργιος Τριανταφύλλου, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Τα εγκλήματα διαφθοράς στον δημόσιο τομέα

 

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020, ώρα 17:00-21:00

Προεδρία: Αργύριος Καρράς, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Εισηγητές

Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.: Το σύστημα ποινών του ΠΚ και η διαχρονική εξέλιξή του

Λάμπρος Σοφουλάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου: Τα εγκλήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας

Γεώργιος Μπισμπίκης, Εισαγγελέας Εφετών Πατρών: Τα εγκλήματα κοινού κινδύνου

Μιχάλης Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ.: Εγκληματική οργάνωση και συναφή εγκλήματα κατά το νέο ΠΚ

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ: Οι διατάξεις περί συμμετοχής

Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Αθηνών: Οι μεταβολές του νέου ΠΚ στα τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

 

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 ώρα 10:00-13:30 και 16:30- 19:30

Προεδρία: 10:00-13:30: Ιωάννα Μανδρου, Δημοσιογράφος/Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Εισηγητές

Αλέξανδρος Κωστάρας, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ : Βασανιστήρια και κατάχρηση εξουσίας

Παναγιώτης Φιλόπουλος, Εφέτης Αθηνών, Δ.Ν.  Παν/μίου Tubingen: Η ποινική προστασία των τηλεπικοινωνιών

Αργύριος Καρράς, Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Η επίδραση του Ποινικού Κώδικα στον νέο ΚΠΔ

Θεμιστοκλής Σοφός, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Βόννης: Ο δικαστικός έλεγχος της έννοιας της δημόσιας τάξης

Νικόλαος Δημητράτος, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Η αδυναμία αποφυγής του αδίκου κατ’ άρθρο 33 νέου ΠΚ

Νικόλαος Λίβος, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Η προβληματική των διαζευκτικά επαπειλούμενων ποινικών κυρώσεων στον νέο Π.Κ

Δημήτριος Βούλγαρης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Μονάχου: Ζητήματα απόπειρας

Ιωάννης Ανδρουλάκης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Τα υπηρεσιακά εγκλήματα

Χρίστος Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαίων και πληροφοριακών συστημάτων

Ιωάννης Μοροζίνης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Μονάχου: Απάτη με υπολογιστή

Ιωάννα Αναστασοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Μονάχου: Το έγκλημα της απιστίας

Βασίλειος Πετρόπουλος, Δικηγόρος, Υφηγητής Παν/μίου Μονάχου: Η δωροδοκία-δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα

Στέφανος Στανέλλος, Δικηγόρος, Δ.Ν. Παν/μίου Αθηνών: Η καταδολίευση δανειστών

 

     Θα τηρηθεί  σειρά προτεραιότητας                                                         Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΝΤΕΣ                                ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΣ