ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός 12/2019

Στην Βέροια σήμερα την 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, η Προϊσταμένη Τμήματος του Πρωτοδικείου Βέροιας, Κωνσταντίνα Ζαχάρογλου, μετά από παραγγελία , που έλαβα από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Στυλιανή Σωτηροπούλου, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 236/2019 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1-12-2019 έως και 23-12-2019, η οποία έχει ως εξής :

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 236/2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-12-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 23-12-2019

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λ.π.)

 

2-12-2019

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

3-12-2019

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

4-12-2019

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Γεωργούση

5-12-2019

Πέμπτη

Βέροια

Γεωργούση

5-12-2019

Πέμπτη

Νάουσα

Γιαννούλη

5-12-2019

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Χατζηπαναγιώτου

6-12-2019

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Γεωργούση

       

9-12-2019

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

10-12-2019

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

11-12-2019

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

12-12-2019

Πέμπτη

Βέροια

Γιαννούλη

 

12-12-2019

Πέμπτη

Νάουσα

Γεωργούση

12-12-2019

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

13-12-2019

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

       

16-12-2019

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

17-12-2019

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

18-12-2019

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

19-12-2019

Πέμπτη

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

20-12-2019

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

23-12-2019

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

2-12-2019

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα – Εκουσία

Γιαννούλη

3-12-2019

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Γιαννούλη

5-12-2019

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Γεωργούση

       

9-12-2019

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα – Εκουσία

Τσιριμώκου

10-12-2019

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Τσιριμώκου

12-12-2019

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Γιαννούλη

       

16-12-2019

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα –Εκουσία

Ευθυμιάδης

17-12-2019

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Ευθυμιάδης

       

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

5-12-2019

Πέμπτη

Πολιτικές Υποθέσεις

Γιαννούλη

12-12-2019

Πέμπτη

Πολιτικές Υποθέσεις

Γεωργούση

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

5-12-2019

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Χατζηπαναγιώτου

12-12-2019

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμιάδης

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

1-12-2019

Στάγκου

2-12-2019

Γιαννούλη

3-12-2019

Σύνθεση Τριμελούς

4-12-2019 και 5-12-2019

Γεωργούση

6-12-2019

Σύνθεση Τριμελούς

7-12-2019 και 8-12-2019

Στάγκου

   

9-12-2019

Τσιριμώκου

10-12-2019

Σύνθεση Τριμελούς

11-12-2019 και 12-12-2019

Γιαννούλη

13-12-2019

Σύνθεση Τριμελούς

14-12-2019 και 15-12-2019

Κουλλόγλου

   

16-12-2019

Ευθυμιάδης

17-12-2019

Σύνθεση Τριμελούς

18-12-2019 και 19-12-2019

Τσιριμώκου

20-12-2019 και 21-12-2019

Ευθυμιάδης

22-12-2019 και 23-12-2019

Γιαννούλη

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

1-12-2019

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

2-12-2019 και 3-12-2019

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

4-12-2019

Σε όλο το Νομό

Γεωργούση

5-12-2019

Βέροια

Γεωργούση

5-12-2019

Νάουσα

Γιαννούλη

5-12-2019

Αλεξάνδρεια

Χατζηπαναγιώτου

6-12-2019 έως 8-12-2019

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

     

9-12-2019 και 10-12-2019

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

11-12-2019

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

12-12-2019

Βέροια

Γιαννούλη

12-12-2019

Νάουσα

Γεωργούση

12-12-2019

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

13-12-2019 έως 15-12-2019

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

16-12-2019 και 17-12-2019

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

18-12-2019 και 19-12-2019

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

20-12-2019 και 21-12-2019

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

22-12-2019 και 23-12-2019

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ: Πταισματοδίκες

 

 

Στα Ειρηνοδικεία της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας ο Ειρηνοδίκης που δικάζει ημέρα Πέμπτη, θα υπογράφει προσημειώσεις, διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές κ.λπ.

 

Βέροια 18 Νοεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Στυλιανή Σωτηροπούλου