ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ