ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 29 ΚΑΙ 30-11-2019