ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ