Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Αριθμός 11 /2019

Στην Βέροια σήμερα την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 η υπογεγραμμένη Κωνσταντίνα Ζαχάρογλου, Προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Στυλιανή Σωτηροπούλου, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 214/2019 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1-11-2019 έως και 30-11-2019, η οποία έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ 214 /2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-11-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-10-2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λ.π.)

1-11-2019

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

       

4-11-2019

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

5-11-2019

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

6-11-2018

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

7-11-2019

Πέμπτη

Βέροια

Τσιούρδα

7-11-2019

Πέμπτη

Νάουσα

Ευθυμίου

7-11-2019

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Χατζηπαναγιώτου

8-11-2019

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

       

11-11-2019

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

12-11-2019

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

13-11-2019

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

14-11-2019

Πέμπτη

Βέροια

Χατζηπαναγιώτου

 

14-11-2019

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιριμώκου

14-11-2019

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

15-11-2019

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

       

18-11-2019

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Γεωργούση

19-11-2019

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Γεωργούση

20-11-2019

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

21-11-2019

Πέμπτη

Βέροια

Ευθυμίου

21-11-2019

Πέμπτη

Νάουσα

Γιαννούλη

21-11-2019

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Γεωργούση

22-11-2019

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

       

25-11-2019

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

26-11-2019

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

27-11-2019

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

28-11-2019

Πέμπτη

Βέροια

Ευθυμιάδης

28-11-2019

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιούρδα

29-11-2019

 

Παρασκευή

 

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

       

4-11-2019

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα – Εκουσία

Τσιριμώκου

5-11-2019

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Τσιριμώκου

7-11-2019

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Τσιούρδα

       

11-11-2019

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα – Εκουσία

Ευθυμίου

12-11-2019

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Ευθυμίου

14-11-2019

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Χατζηπαναγιώτου

       

18-11-2019

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα –Εκουσία

Γεωργούση

19-11-2019

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Γεωργούση

21-11-2019

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Ευθυμίου

       

25-11-2019

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα –Εκουσία

Τσιούρδα

26-11-2019

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Τσιούρδα

28-11-2019

Πέμπτη

Τακτική - Εκουσία

Ευθυμιάδης

       

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

       

7-11-2019

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμίου

14-11-2019

Πέμπτη

Πολιτικές Υποθέσεις

Τσιριμώκου

21-11-2019

Πέμπτη

Πολιτικές Υποθέσεις

Γιαννούλη

28-11-2019

Πέμπτη

Πολιτικές Υποθέσεις

Τσιούρδα

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

7-11-2019

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Χατζηπαναγιώτου

14-11-2019

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμιάδης

21-11-2019

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Γεωργούση

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ

1-11-2019

Σύνθεση Τριμελούς

2-11-2019 και 3-11-2019

Στάγκου

4-11-2019

Τσιριμώκου

5-11-2018

Σύνθεση Τριμελούς

6-11-2019 και 7-11-2019

Τσιούρδα

8-11-2019

Σύνθεση Τριμελούς

9-11-2019 και 10-10-2019

Κουλλόγλου

   

11-11-2019

Ευθυμίου

12-11-2019

Σύνθεση Τριμελούς

13-11-2019

Τσιριμώκου

14-11-2019

Χατζηπαναγιώτου

15-11-2019 έως 17-11-2019

Στάγκου

   

18-11-2019

Γεωργούση

19-11-2019

Σύνθεση Τριμελούς

20-11-2019 και 21-11-2019

Ευθυμίου

22-11-2019 έως 24-11-2019

Κουλλόγλου

   

25-11-2019

Τσιούρδα

26-11-2019

Σύνθεση Τριμελούς

27-11-2019 και 28-11-2019

Ευθυμιάδης

29-11-2019

Σύνθεση Τριμελούς

30-11-2019

Στάγκου

   

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

1-11-2019 έως και 3-11-2019

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

4-11-2019 και 5-11-2019

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

6-11-2019

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

7-11-2019

Βέροια

Τσιούρδα

7-11-2019

Νάουσα

Ευθυμίου

7-11-2019

Αλεξάνδρεια

Χατζηπαναγιώτου

Από 8-11-2019 μέχρι και

10-11-2019

Σε όλο το Νομό

 

 

Κουλλόγλου

11-11-2019 και 12-11-2019

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

13-11-2019

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

14-11-2019

Βέροια

Χατζηπαναγιώτου

14-11-2019

Νάουσα

Τσιριμώκου

14-11-2019

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

Από 15-11-2019 έως 17-11-2019

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

18-11-2019 και 19-11-2019

Σε όλο το Νομό

Γεωργούση

20-11-2019

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

21-11-2019

Βέροια

Ευθυμίου

21-11-2019

Νάουσα

Γιαννούλη

21-11-2019

Αλεξάνδρεια

Γεωργούση

Από 22-11-2019 έως 24-11-2019

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

25-11-2019 και 26-11-2019

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

27-11-2019

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

28-11-2019

Βέροια

Ευθυμιάδης

28-11-2019

Νάουσα-Αλεξάνδρεια

Τσιούρδα

29-11-2019 και 30-11-2019

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ: Πταισματοδίκες

Στα Ειρηνοδικεία της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας ο Ειρηνοδίκης που δικάζει ημέρα Πέμπτη, θα υπογράφει προσημειώσεις, διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές κ.λπ.

Βέροια 15 Οκτωβρίου 2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ