ΝΔ 2661_1946315_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΚΓ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ