Αναστέλλεται μέχρι 30 Νοεμβρίου 2019 Η υποχρεωτική υπαγωγή διαφορών στη Διαμεσολάβηση του ν. 4512-2018

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία η υποχρεωτική υπαγωγή διαφορών στη Διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018 αναστέλλεται μέχρι 30 Νοεμβρίου 2019.

Επισυνάπτεται η σχετική Αιτιολογική Έκθεση και η προτεινόμενη ρύθμιση.