ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΔΔΟΕ TOY Α.Π.Θ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 ΜΕ 16-11-2019