Καταστροφή αρχείου πολιτικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – Παραλαβή σχετικών

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΘΕΜΑ :  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τους δικηγόρους μέλη του Συλλόγου Σας, να παραλάβουν τα σχετικά τους επί των πολιτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μέχρι και το 2017, διότι αυτά θα καταστραφούν μετά τις 30-9-2019.

Η Προϊσταμένη του Πολιτικού Τμήματος του

Εφετείου Θεσσαλονίκης

Α.Υ.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ