ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΣΤΕ