ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ