Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Δικάσιμοι Ειρηνοδικείου Βέροιας

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

 ΑΡΙΘΜΟΣ            8 /2019

Στη Βέροια σήμερα την 10η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00    , η Προϊσταμένη Τμήματος του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Στυλιανή Σωτηροπούλου, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό     116 /2019 διευκρινιστική πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 10-6-2019 μέχρι και 30-6-2019, ως προς τις Δικασίμους του Ειρηνοδικείου Βέροιας:

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

10-6-2019

Δευτέρα

 Ασφαλιστικά Μέτρα –

Εκουσία

Ευθυμίου

11-6-2019

Τρίτη

Ειδικές –Μικροδιαφορές

Ευθυμίου

13-6-2019

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Χατζηπαναγιώτου

 

 

 

 

24-6-2019

Δευτέρα

Ασφαλιστικά Μέτρα

Γεωργούση

 

 

 

 

 

 

Βέροια 10-06-2019

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Στυλιανή Σωτηροπούλου