ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ