ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,ΚΛΠ