ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Από το Υποκατάστημα Βέροιας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας , ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα λειτουργίας των υπηρεσιών του, που είναι το εξής :

Συναλλαγές - ταμείο ............................    8.30 έως 13.00

Παράδοση πιστοποιητικών.................    8.30 έως 14.00

Έρευνα ...................................................  10.00 έως 14.00