ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ