ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,

Σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτοκόλλου 419/11.1.2019 έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού με το διαβιβαστικό του προς γνώση σας και για τις δικές σας ενέργειες.

Αθήνα,18.1.2019

Με εκτίμηση,
Λάμπρος Αντωνίου